HOME

Izvod iz brodskog dnevnika

BašJako - New Caledonia

Pišu i slikaju
Neli i Neša

Ćao Dimo,
Krenuli smo konaćno sa New Caledonije.
POS 20 53.929S  163 11.452
COG 294
SOG 6do8 KN
Vreme lepo, vetar E 15 do 18
Talasi 2-2,5m
Idemo niz vetar.
Sve OK.
Javnemo se za koji dan.

Neli i Neša
SY BASJAKO
09. nov 2012.

HOME