HOME

Poštovani korisnici, dobro došli na Portal NAVODI.

Svakim pristupom Portalu NA VODI ili bilo kom njegovom delu ili podsajtovima smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih web strana, kao i da ih u celosti prihvata.

AUTORSKA PRAVA - Redakcija i autori emisije i portala NA VODI su vlasnici autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, foto, video i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na portalu prenosi. Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi bilo koji deo portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava redakcije i autora NA VODI. U slučaju povrede autorskih prava, redakcija NA VODI u skladu sa zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete. Redakcija NA VODI će odmah razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija, video i audio materijal i dr. biće skinuti sa portala.

KOMENTARI POSETILACA - Kada je reč o interaktivnim sadržajima (komentarima posetilaca), redakcija NA VODI zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANE - Redakcija NA VODI ne snosi odgovornost za sadržinu web stranica izvan svog portala.

OGLAŠAVANJE - Redakcija NA VODI nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posetioca portala i oglašivača.

IZMENE I DOPUNE - Redakcija NA VODI može u svako doba da izmeni i dopuni ova pravila, koja se primenjuju od dana objavljivanja na portalu.

HOME