HOME

Izvod iz brodskog dnevnika

4 dan od Galapagosa - 13. jun 2010.

Pišu i slikaju
Neša i Neli

Mi smo OK

Danas već 4ti dan na Pacifiku.

POS 2.27S 96.34 W - Kurs 256

Razdaljina do Hiva Oa (Markezi) je još 2.658 NM

Vetar dosta slab do 12Kn, talasi do 2m.

Pozdrav
Nesa i Neli
SY BASJAKO

Objavljeno: 13/06/10

HOME