HOME

Izvod iz brodskog dnevnika

Tongarevu - Penrhyn

Pišu i slikaju
Neša i Neli

Stigli u Tongarevu - Penrhyn juče ujutro. Usidrili se ispred ulaza u atol da sačekamo oseku jer u prolazu struja može biti i 3-5 čvorova kad nadolazi ili odlazi voda. Niska voda je bila u 15:00 što je značilo da smo se posle ulsaka u atol, među grebene do sidrišta kod sela provlačili sa suncem u očima što je ispalo poprilično stresno ali smo dobro stigli.

Sad smo usidreni na 8 58 730S; 158 03 061W. Javimo se opširnije kad i ako pronađemo pravu internet konekciju.

Kao ameba - kopno je samo "ćelijska membrana"

Pozdrav,
Neli i Nesa
SV Basjako

Objavljeno: 09/11/10

HOME